Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Katakanlah: 'Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata'.