Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?