Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.