Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?