Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.