Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Dan mereka berkata: 'Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala'.