At-Tahriim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

5