At-Tahriim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.