At-Tahriim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)'.