At-Tahriim

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.