Ath-Thalaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.