Ath-Thalaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu,