At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al Qur'an) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.