At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.