At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.