At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.