At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.