At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.