At-Taghaabun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.