Al-Munaafiquun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Mereka yang berkata (kepada orang-orang Ansar), 'Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah).' Padahal milik Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.