Al-Munaafiquun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (beriman), agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu,' mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.