Al-Munaafiquun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.