Al-Munaafiquun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.