Al-Munaafiquun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.