Al-Jumu'ah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.