Al-Jumu'ah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar.