Ash-Shaff

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.