Ash-Shaff

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.