Ash-Shaff

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?