Ash-Shaff

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.