Al-Mumtahinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.