Al-Mumtahinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.