Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 86

Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.