Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 76

Katakanlah: 'Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?' Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.