Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam', padahal Al Masih (sendiri) berkata: 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu' Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun.