Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: 'Kami dengar dan kami taati'. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati (mu).