Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan.