Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.