Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.