Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).