Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.