Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.