Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

'Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.'