Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Berkata Musa: 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu'