Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 120

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.