Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 109

(Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka): 'Apa jawaban kaummu terhadap (seruan) mu?' Para rasul menjawab: 'Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang gaib'.