Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 103

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.