Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 102

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya.