Al-Maidah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka.