Al-Hasyr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.